หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ
"กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด PDF"
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้​ หลักสูตร​ รป.ม.​ สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย​ ปีการศึกษา​ 2565 (รอบที่​ 2)

แผ่นพับประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม

Menu Content List

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×